Qui som

Sempre Roses, comerç tot l’any.
Fires, activitats, dinamització comercial a Roses.

Sempre Roses és una marca de qualitat de comerços i de serveis a les persones de Roses promoguda per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses.
 
– Filosofia i valors.
Cada vegada és més important per als consumidors que els valors de les empreses on compren estiguin en línia amb els seus propis. És per això que des de la campanya Sempre Roses també treballem perquè totes les botigues segueixin una mateixa línia.
 
  1. Excel·lència. La qualitat portada al màxim, això és l’excel·lència. Si ens exigim el millor, podrem donar el millor. I que un client i un empleat vegin que els oferim una cosa excel·lent els impulsarà a quedar-se amb nosaltres.
  2. Creativitat. Les persones creatives són cada vegada més valuoses per a una empresa, però exigeixen llibertat de pensament i de creació d’idees. És important oferir-los aquesta llibertat per tal que no ens abandonin.
  3. Escolta. L’escolta és un valor empresarial que implica llibertat d’expressió. És molt important que el nostre equip i els nostres clients sentin que els escoltem i que sempre tenim en compte el que ens diuen.
  4. Emocionalitat. Les emocions són un dels factors que més diferencien a les persones de les màquines intel·ligents. Les persones senten, i si integrem l’emocionalitat com un dels nostres valors empresarials aconseguirem fer-los sentir. Això farà que decideixin unir-se a nosaltres.
  5. Passió. Aquest valor està directament lligat a l’anterior, però implica una major força. Quan algú es mostra apassionat amb el seu  treball i amb el que fa, contagi a aquesta passió i aquesta energia als altres. Si l’empresa transmet al seu equip i als seus clients aquesta passió, ells també se sentiran així.
  6. Transparència. Dins dels valors empresarials de les botigues adherides a Sempre Roses hem d’integrar la transparència cap al nostre equip i cap als nostres clients. Transparència implica confiança. Les relacions humanes, incloses les comercials, es forgen amb confiança.
  7. Puntualitat. El temps són diners, i la gent cada vegada valora més el seu. No només és important tenir-ho en compte per al nostre equip i la seva hora d’arribada al seu treball, sinó també en altres situacions que afecten directament el client potencial, com la puntualitat a l’hora d’obrir l a botiga, els enviament s i termini s de lliurament; i fins i tot amb les tasques internes com el pagament de factures i nòmines .
  8. Diferenciació. Què aportem que no aporti la nostra competència? Quins valors té la nostra botiga? La resposta a aquesta pregunta serà clau perquè els clients potencials vulguin comprar-nos i perquè hi hagi persones amb talent disposades a treballar amb nosaltres.
  9. Resolució de problemes. Igual que quan tenim un problema sempre acudim a una persona resolutiva, amb la teva botiga pot ocórrer el mateix si implantes la resolució com un dels teus valors empresarials.
– Compromís social.
Una empresa amb personal format, que rep un tracte just, apropiat i ben retribuït reverteix en la seva productivitat, ofereix un millor tracte amb el client i augmenta les vendes. Empreses vinculades amb la comunitat i amb proveïdors que promoure el respectes i salari just dins de l’empresa. 
 
– Compromís amb el medi ambient.
Cada vegada hi ha més persones consumidores conscienciades en deixar un planeta a les generacions futures i volen consumir en aquelles empreses que treballen pel mateix objectiu (reducció de residus; petjada de carboni; reducció de tòxics; desenvolupament del producte i cicle de vida; cadena d’abastament i adquisició)