Obertura termini ajuts per a establiments de restauració i d’estètica i bellesa

Dimecres 28 d’octubre, a les 9h, s’obre el termini per sol·licitar els ajuts per a les activitats de restauració i d’estètica i bellesa afectades per les restriccions.

El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor la setmana passada.

Les subvencions s’adrecen a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la facturació. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit per a cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Són subvencionables: qualsevol despesa que s’hagi tingut des de l’1 de gener de 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria, inversions en tecnologia…) de la qual es disposi de factura, sempre i quan no s’hagi rebut una altra subvenció pel mateix concepte”.
En el moment de la sol·licitud s’haurà de fer una relació de les factures per les quals es demana la subvenció.

No són subvencionables (base 1.7 Annex 2 de la Resolució reguladora dels ajuts): Sous i salaris, amortitzacions i rentings, qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.

Documentació a presentar:
– Declaració responsable (s’adjunta model)
– Fotografia de la façana de l’establiment
– Fotografia de l’interior de l’establiment
Formulari de sol·licitud.
– Import subvencionable: 100% despesa subvencionable fins a 1500€ per sol·licitant.

Només es permet una sol·licitud per beneficiari (per NIF).

Per demanar l’ajut cal fer-ho per via telemàtica (no es permet en paper) i ha de ser document digital a nom del sol·licitant.

És molt important que consulteu les FAQS Preguntes Freqüents i el vídeo explicatiu d’aquests ajuts per saber com s’han de tramitar, atès que el criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Sempre
Roses

Sempre Roses a casa en un clic, és el marketplace de Roses on podràs trobar una selecció de productes dels comerciants de Roses que obren tot l’any.